Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej,
kadrowej i ZUS

 • Przygotowywanie umów z pracownikami, w oparciu o Kodeks Cywilny i Kodeks Pracy oraz wytyczne przedsiębiorcy
 • Bieżąca obsługa pracowników:
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach
 • sporządzanie świadectw pracy
 • Sporządzanie list płac
 • Naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń w tym:
 • chorobowych
 • urlopowych
 • za nie wykorzystany urlop
 • Naliczanie świadczeń urlopowych
 • Naliczanie podatku od płac
 • Przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Prowadzenie kart urlopowych
 • Naliczanie składek ZUS

Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników zgodnie z Kodeksem pracy i BHP.

Copyright © 2015 by Robert Woźniak